Vetenskapligt kallas Oxyuranus microlepidotus reptil, inlandstaipanen har så mycket gift som är tillräckligt för att döda mer än 100 personer. Och vi skojar inte ens, det är den mest giftiga ormen i hela världen. Men om du kommer över till inlandet Taipan, kan du få tur, för att de vanligtvis inte har lust att döda dig.

Det är en tillbakadragen och placid organism som kanske inte är intresserad av att bita dig. Det är också mycket sällsynt och finns i bara avlägsna halvtorra regioner i Queensland och Södra Australien. Ett möte med en inre Taipan är så sällsynt att du kan stöta på en haj på land snarare än denna orm. Det är så sällsynt att fram till 1972 var dessa ormar kända för forskarna som en mystisk Art.